Mince římských vojenských císařů ve sbírce Univerzity Karlovy. / Coins of the Roman Barracks Emperors in the Collection of the Charles University in Prague.

Stránky 49-81
Citace LUŽICKÝ, David. Mince římských vojenských císařů ve sbírce Univerzity Karlovy. / Coins of the Roman Barracks Emperors in the Collection of the Charles University in Prague. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2008, 63(2), 49-81. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/63-2/mince-rimskych-vojenskych-cisaru-ve-sbirce-univerzity-karlovy-coins-of-the-roman-barracks-emperors-in-the-collection-of-the-charles-university-in-prague
Numismatické listy | 2008/63/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím