Mince vratislavského biskupa F. G. Schaffgotsche ve sbírce olomouckého arcibiskupství v kroměřížském zámku./ Coins struck under the Bishop of Breslau - P. G. Schaffgotsche - in the Collection of the Olomouc Archbishopry preserved at the Kroměř

Stránky 82-83
Citace VIDEMAN, Jan . Mince vratislavského biskupa F. G. Schaffgotsche ve sbírce olomouckého arcibiskupství v kroměřížském zámku./ Coins struck under the Bishop of Breslau - P. G. Schaffgotsche - in the Collection of the Olomouc Archbishopry preserved at the Kroměř. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2008, 63(2), 82-83. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/63-2/mince-vratislavskeho-biskupa-f-g-schaffgotsche-ve-sbirce-olomouckeho-arcibiskupstvi-v-kromerizskem-zamku-coins-struck-under-the-bishop-of-breslau-p-g-schaffgotsche-in-the-collection-of-the-olomouc-archbishopry-preserved-at-the-kromer
Numismatické listy | 2008/63/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím