Konference MCMI 2022 – Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů v Českém muzeu hudby, Praha 12. 10. – 13. 10. 2022 (Očima kurátora sbírky uměleckého řemesla Muzea města Ústí nad Labem)

Stránky 98–104
DOI 10.37520/mmvp.2022.022
Citace BELIS, Jiří. Konference MCMI 2022 – Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů v Českém muzeu hudby, Praha 12. 10. – 13. 10. 2022 (Očima kurátora sbírky uměleckého řemesla Muzea města Ústí nad Labem). Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2022, 60(2), 98–104. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2022.022. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/60-2/konference-mcmi-2022-dokumentace-konzervace-a-restaurovani-hudebnich-nastroju-v-ceskem-muzeu-hudby-praha-12-10-13-10-2022-ocima-kuratora-sbirky-umeleckeho-remesla-muzea-mesta-usti-nad-labem
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2022/60/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím