Divadelní tisky, almanachy a další periodické i neperiodické prameny jako zdroj pro heuristické bádání v teatrologii: Zpráva o této sbírkotvorné činnosti Divadelního oddělení Národního muzea

Stránky 65–76
DOI 10.37520/mmvp.2022.018
Klíčová slova theatre prints, yearbooks, periodicals, Theater Department of the National Museum, digitization
Citace VODIČKA, Libor. Divadelní tisky, almanachy a další periodické i neperiodické prameny jako zdroj pro heuristické bádání v teatrologii: Zpráva o této sbírkotvorné činnosti Divadelního oddělení Národního muzea. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2022, 60(2), 65–76. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2022.018. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/60-2/divadelni-tisky-almanachy-a-dalsi-periodicke-i-neperiodicke-prameny-jako-zdroj-pro-heuristicke-badani-v-teatrologii-zprava-o-teto-sbirkotvorne-cinnosti-divadelniho-oddeleni-narodniho-muzea
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2022/60/2

The paper introduces the specific issue of sources for theaterological research and deals more closely with the historical genesis of the emergence and development of theatrical periodical and non-periodical press from the 18th century to the present day, from synopsis to theatre signs, almanacs, theater calendars, monthly periodicals, yearbooks and other printed periodicals. The paper establishes the historical typology of this source and its transformation since the modernism era. The final part of the paper focuses on the collections of the Theater Department of the National Museum and the way these sources are recorded and made accessible to the public, including the methodology of documentation of contemporary theatre sources with the focus on the digital sources.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím