Vybrané metody 3D digitalizace aplikované na příkladech hodinových exemplářů Náchodského muzea

Stránky 19–31
DOI 10.37520/mmvp.2020.013
Klíčová slova 3D digitization, museum, digital humanities, Trnio, Artec, RTI, Photogrammetry
Typ článku Recenzovaný článek
Citace RYBENSKÁ, Klára a BORŮVKOVÁ, Barbora. Vybrané metody 3D digitalizace aplikované na příkladech hodinových exemplářů Náchodského muzea. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2020, 58(2), 19–31. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2020.013. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/58-2/vybrane-metody-3d-digitalizace-aplikovane-na-prikladech-hodinovych-exemplaru-nachodskeho-muzea
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2020/58/2

The aim of the article is to present the possibilities of the digitization of 3D objects using both professional and publicly accessible methods. The article also aims to focus on selected tools of 3D digitization and their possible use in the memory institutions, such as museum, libraries and archives.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím