Lidový knoflík ve Sbírce Waldes-Knoflíky

Stránky 3–18
DOI 10.37520/mmvp.2020.012
Klíčová slova Button, jewellery, folk culture, Waldes Museum, Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou
Typ článku Recenzovaný článek
Citace HRUŠKOVÁ, Kateřina. Lidový knoflík ve Sbírce Waldes-Knoflíky. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2020, 58(2), 3–18. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2020.012. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/58-2/lidovy-knoflik-ve-sbirce-waldes-knofliky
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2020/58/2

The study focuses on the set of folk costume buttons from the preserved part of the Waldes Museum collection. The aim of the paper is to present the button set and its ongoing research potentional, both in the further study of the collection itself and in comparison to other similar objects in the Czech Republic and abroad. The study includes the results of the long-term research of the Waldes Museum button subcollection that is provided with an institutional support of Museum of Glass and Jewellery Jablonec nad Nisou.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím