Průzkum sbírky fonografických válečků Českého muzea hudby

Stránky 59-70
DOI 10.37520/mmvp.2019.014
Klíčová slova audio documents, phonographic cylinders, long-term storage, instrumental analysis
Typ článku Recenzovaný článek
Citace BENETKOVÁ, Barbora Mašek, MEJZR, Martin, ŠEFCŮ, Radka a ŠÍR, Filip. Průzkum sbírky fonografických válečků Českého muzea hudby. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2019, 57(2), 59-70. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2019.014. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/57-2/pruzkum-sbirky-fonografickych-valecku-ceskeho-muzea-hudby
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2019/57/2

The paper presents the interdisciplinary survey of the phonographic cylinders collection of National Museum – Czech Museum of Music. The text was created for the New Phonograph: Listening to the History of Sound project. The paper focuses on the characterisation of long-term storage of the collection and a common form of degradation – a fair overlay on the cylinder‘s surface. As for dealing with the wide spectrum of samples in the collection, the survey is focused on the most commonly occurring phonographic cylinders and their enclosures. A representative selection of samples was analysed to clarify the character of the degradation products and its origin.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím