Muzeum pro návštěvníky III: Komunikace, marketing a rozvoj publika

Stránky 56–57
DOI 10.2478/mmvp-2018-0016
Citace CENTRUM, pro prezentaci kulturního dědictví. Muzeum pro návštěvníky III: Komunikace, marketing a rozvoj publika. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2018, 56(1), 56–57. DOI: https://doi.org/10.2478/mmvp-2018-0016. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/56-1/muzeum-pro-navstevniky-iii-komunikace-marketing-a-rozvoj-publika
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2018/56/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím