Abstrakty publikovaných článků v němčině

Stránky 58–60
Citace , . Abstrakty publikovaných článků v němčině. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2018, 56(1), 58–60. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/56-1/abstrakty-publikovanych-clanku-v-nemcine
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2018/56/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím