Zpráva z konference Discovering Collections, Discovering Communities v Manchesteru

Stránky 39 - 41
DOI 10.1515/mmvp-2017-0045
Citace RADOSTOVÁ, Kristýna. Zpráva z konference Discovering Collections, Discovering Communities v Manchesteru. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2017, 55(2), 39 - 41. DOI: https://doi.org/10.1515/mmvp-2017-0045. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/55-2/zprava-z-konference-discovering-collections-discovering-communities-v-manchesteru
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2017/55/2

Discovering Collections, Discovering Communities Conference Report Abstract: The main theme of the DCDC conference, held in November 2017 in Manchester, was understanding the value of culture and collections and the difference they make to visitors who participate in cultural programmes. Many international projects presented at the conference demonstrated why the arts and culture matter and served as an inspiration to all of the attendees. Keywords: conference, the value of culture, engaging projects

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím