Sociální sítě v činnosti Židovského muzea v Praze

Stránky 36 - 38
DOI 10.1515/mmvp-2017-0044
Citace TEJKAL, Jiří. Sociální sítě v činnosti Židovského muzea v Praze. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2017, 55(2), 36 - 38. DOI: https://doi.org/10.1515/mmvp-2017-0044. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/55-2/socialni-site-v-cinnosti-zidovskeho-muzea-v-praze
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2017/55/2

The Part Played by Social Networks in the Activities of the Jewish Museum in Prague Abstract: The paper summarises the basic ways of working with social networks that are used by the Jewish Museum in Prague. It describes experiences with such networks as Facebook, YouTube, Instagram and Twitter, while special attention is also paid to the Tripadvisor Review Portal. Using specific examples, it assesses the benefits and the limitations that this way of communicating with the public provides. Keywords: The Jewish Museum in Prague, social networks, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TripAdvisor, communication

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím