Sám sobě průvodcem aneb Využití fuzzy expertního systému pro prohlídku muzejní expozice pomocí chytrého telefonu

Stránky 33-42
Citace NAJBRT, Lukáš a KAPOUNOVÁ, Jana. Sám sobě průvodcem aneb Využití fuzzy expertního systému pro prohlídku muzejní expozice pomocí chytrého telefonu. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2015, 53(2), 33-42. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/53-2/sam-sobe-pruvodcem-aneb-vyuziti-fuzzy-expertniho-systemu-pro-prohlidku-muzejni-expozice-pomoci-chytreho-telefonu
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2015/53/2

The article describes the „Virtual Guide“ system and its development. It is a self-guided tour system for a personalized tour of the museum exhibition based on the fuzzy expert system and designed for smart mobile devices. Its aim is to enhance the educational benefit of the exhibition. The guide adapts the exhibition tours and information about exhibits based on visitor characteristics, ensuring that tours are interesting, understandable and informative for the visitor.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím