Restaurátorský průzkum a metodika zásahu u předmětu kombinovaného z křišťálu a kovu

Stránky 12-18
Citace DAŇKOVÁ, Aranka Součková, DRÁBKOVÁ, Klára, CÍLOVÁ, Zuzana Zlámalová a MÁNKOVÁ, Jana. Restaurátorský průzkum a metodika zásahu u předmětu kombinovaného z křišťálu a kovu. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2015, 53(1), 12-18. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/53-1/restauratorsky-pruzkum-a-metodika-zasahu-u-predmetu-kombinovaneho-z-kristalu-a-kovu
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2015/53/1

During conservation treatment of objects made from different materials, it is necessary to know the properties of the represented materials and factors that can influence their degradation. Due to the character of the studied object, created mainly from rock crystal and metal rings decorated with enamel and stones, it was necessary to perform a relatively wide technological survey (SEM/EDS, Raman spectroscopy, FTIR spectroscopy). The conservation work itself was carried out especially to recover the aesthetic value of the object, with regard to all materials and the reversibility of the operation.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím