Přínos multimédií a digitálních technologií pro popularizaci archeologie

Stránky 14 - 20
Citace MIKEŠOVÁ, Veronika. Přínos multimédií a digitálních technologií pro popularizaci archeologie. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2014, 52(1), 14 - 20. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/52-1/prinos-multimedii-a-digitalnich-technologii-pro-popularizaci-archeologie
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2014/52/1

The article deals with the newest trends in popularization and presentation of archaeology. It concerns uses of digital technologies and multimedia and it shows their specific application in the example of the project “Archaeology at reach”. The article highlights not only the positives of modern technologies but it is also touching their negatives. The author of this article does not neglect other digital trends used in current popularization of archaeology and foreshadows the ways of future continuation of this approach.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím