Ludwig V. Holzmaister, jeho cesta kolem světa a muzeum v Moravské Třebové / Ludwig V. Holzmaister: his journey around the world and the Moravská Třebová Museum

Stránky 13-23
Citace MARTÍNKOVÁ, Jana. Ludwig V. Holzmaister, jeho cesta kolem světa a muzeum v Moravské Třebové / Ludwig V. Holzmaister: his journey around the world and the Moravská Třebová Museum. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2013, 51(2), 13-23. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/51-2/ludwig-v-holzmaister-jeho-cesta-kolem-sveta-a-muzeum-v-moravske-trebove-ludwig-v-holzmaister-his-journey-around-the-world-and-the-moravska-trebova-museum
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2013/51/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím