Cesta časem do pravěku aneb Jak k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem… Muzejně pedagogická studie / A journey back in time to the prehistoric period, or: How the mammoth hunters flew through the chimney... a museum-pedagogical study

Stránky 24-37
Citace TOMEŠKOVÁ, Kateřina. Cesta časem do pravěku aneb Jak k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem… Muzejně pedagogická studie / A journey back in time to the prehistoric period, or: How the mammoth hunters flew through the chimney... a museum-pedagogical study. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2013, 51(2), 24-37. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/51-2/cesta-casem-do-praveku-aneb-jak-k-nam-lovci-mamutu-prileteli-dymnikem-muzejne-pedagogicka-studie-a-journey-back-in-time-to-the-prehistoric-period-or-how-the-mammoth-hunters-flew-through-the-chimney-a-museum-pedagogical-study
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2013/51/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím