Fotografický fond divadelního oddělení Národního muzea / Photographic collection of the National Museum's Theatre department

Stránky 3-12
Citace JORDAN, Hanuš a NOVOZÁMSKÁ, Martina. Fotografický fond divadelního oddělení Národního muzea / Photographic collection of the National Museum's Theatre department. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2013, 51(2), 3-12. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/51-2/fotograficky-fond-divadelniho-oddeleni-narodniho-muzea-photographic-collection-of-the-national-museums-theatre-department
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2013/51/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím