Návštěvníci muzeí se speciálními potřebami: nevidomí / Museum visitors with special needs: visually impaired people

Stránky 38-51
Citace JANČO, Milan. Návštěvníci muzeí se speciálními potřebami: nevidomí / Museum visitors with special needs: visually impaired people. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2013, 51(2), 38-51. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/51-2/navstevnici-muzei-se-specialnimi-potrebami-nevidomi-museum-visitors-with-special-needs-visually-impaired-people
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2013/51/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím