Mezi krásnými věcmi. Několik poznámek k činnosti Karla Heraina / Between beautiful things: some remarks on the work of Karel Herain

Stránky 54-61
Citace ZADRAŽILOVÁ, Lucie a HOLÁ, Mariana . Mezi krásnými věcmi. Několik poznámek k činnosti Karla Heraina / Between beautiful things: some remarks on the work of Karel Herain. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2013, 51(1), 54-61. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/51-1/mezi-krasnymi-vecmi-nekolik-poznamek-k-cinnosti-karla-heraina-between-beautiful-things-some-remarks-on-the-work-of-karel-herain
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2013/51/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím