41 Dílo Antonína Kybala v muzejních sbírkách a úskalí dochování jeho uměleckého odkazu / Difficulties of preserving Antonín Kybal´s work in museum collections

Stránky 41-53
Citace VLČKOVÁ, Lucie. 41 Dílo Antonína Kybala v muzejních sbírkách a úskalí dochování jeho uměleckého odkazu / Difficulties of preserving Antonín Kybal´s work in museum collections. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2013, 51(1), 41-53. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/51-1/41-dilo-antonina-kybala-v-muzejnich-sbirkach-a-uskali-dochovani-jeho-umeleckeho-odkazu-difficulties-of-preserving-antonin-kybals-work-in-museum-collections
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2013/51/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím