41 Dílo Antonína Kybala v muzejních sbírkách a úskalí dochování jeho uměleckého odkazu / Difficulties of preserving Antonín Kybal´s work in museum collections

Stránky 41-53
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2013/51/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím