30 Muzeum jako „třetí prostor“. Výstavní projekt v Muzeu Fráni Šrámka v Sobotce / The museum as a “third space”. The exhibition project at the Fráňa Šrámek Museum in Sobotka

Stránky 30-40
Citace SEYČKOVÁ, Nina. 30 Muzeum jako „třetí prostor“. Výstavní projekt v Muzeu Fráni Šrámka v Sobotce / The museum as a “third space”. The exhibition project at the Fráňa Šrámek Museum in Sobotka. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2013, 51(1), 30-40. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/51-1/30-muzeum-jako-treti-prostor-vystavni-projekt-v-muzeu-frani-sramka-v-sobotce-the-museum-as-a-third-space-the-exhibition-project-at-the-frana-sramek-museum-in-sobotka
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2013/51/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím