30 Muzeum jako „třetí prostor“. Výstavní projekt v Muzeu Fráni Šrámka v Sobotce / The museum as a “third space”. The exhibition project at the Fráňa Šrámek Museum in Sobotka

Pages 30-40
Museum: Museum and Regional Studies | 2013/51/1

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím