Stěhování zoologických sbírek Národního muzea z Historické budovy na Václavském náměstí do depozitářů v Horních Počernicích / Moving the zoology collections of the National Museum from the old building on Wenceslas Square to depositories in Horní Počernic

Stránky 62-70
Citace MLÍKOVSKÝ, Jiří, MORAVEC, Jiří, BENDA, Petr, DOLEJŠ, Petr, ŠANDA, Radek, ANDĚRA, Miloš a HLAVÁČ, Jaroslav. Stěhování zoologických sbírek Národního muzea z Historické budovy na Václavském náměstí do depozitářů v Horních Počernicích / Moving the zoology collections of the National Museum from the old building on Wenceslas Square to depositories in Horní Počernic. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50, 62-70. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-suppl/stehovani-zoologickych-sbirek-narodniho-muzea-z-historicke-budovy-na-vaclavskem-namesti-do-depozitaru-v-hornich-pocernicich-moving-the-zoology-collections-of-the-national-museum-from-the-old-building-on-wenceslas-square-to-depositories-in-horni-pocernic
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/supplSdílení na sociálních sítích
Rozumím