Stěhování Historického muzea / The moving of the Historical Museum

Stránky 57-61
Citace OHLÍDALOVÁ, Martina. Stěhování Historického muzea / The moving of the Historical Museum. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50, 57-61. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-suppl/stehovani-historickeho-muzea-the-moving-of-the-historical-museum
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/supplSdílení na sociálních sítích
Rozumím