Stěhování zoologických sbírek Národního muzea z Historické budovy na Václavském náměstí do depozitářů v Horních Počernicích / Moving the zoology collections of the National Museum from the old building on Wenceslas Square to depositories in Horní Počernic

Pages 62-70
Museum: Museum and Regional Studies | 2012/50/supplShare on Social Networks
Rozumím