Investiční řízení rekonstrukce Historické budovy Národního muzea / Capital management of the refurbishment of the National Museum historical building

Stránky 16-19
Citace PLAČEK, Milan . Investiční řízení rekonstrukce Historické budovy Národního muzea / Capital management of the refurbishment of the National Museum historical building. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50, 16-19. DOI: https://doi.org/. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-suppl/investicni-rizeni-rekonstrukce-historicke-budovy-narodniho-muzea-capital-management-of-the-refurbishment-of-the-national-museum-historical-building
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/supplSdílení na sociálních sítích
Rozumím