Nový depozitář Národního muzea v Terezíně / New National Museum Depository in Terezín

Stránky 40-43
Citace PLAČEK, Milan . Nový depozitář Národního muzea v Terezíně / New National Museum Depository in Terezín. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50, 40-43. DOI: https://doi.org/. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-suppl/novy-depozitar-narodniho-muzea-v-terezine-new-national-museum-depository-in-terezin
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/supplSdílení na sociálních sítích
Rozumím