Management sbírky v době stěhování Národního muzea / Collection management during the National Museum moving

Stránky 44-53
Citace FIALOVÁ, Dagmar . Management sbírky v době stěhování Národního muzea / Collection management during the National Museum moving. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50, 44-53. DOI: https://doi.org/. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-suppl/management-sbirky-v-dobe-stehovani-narodniho-muzea-collection-management-during-the-national-museum-moving
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/supplSdílení na sociálních sítích
Rozumím