Výstava pro všechny – Kolbova typologie osobnosti v muzejní a galerijní praxi / Exhibition for Everyone – Kolb’s Personality Typology in Museum and Gallery Practice

Stránky 39-46
Citace STUCHLÍKOVÁ, Alice. Výstava pro všechny – Kolbova typologie osobnosti v muzejní a galerijní praxi / Exhibition for Everyone – Kolb’s Personality Typology in Museum and Gallery Practice. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50(2), 39-46. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-2/vystava-pro-vsechny-kolbova-typologie-osobnosti-v-muzejni-a-galerijni-praxi-exhibition-for-everyone-kolbs-personality-typology-in-museum-and-gallery-practice
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím