Současné přístupy k vystavování sbírek ve vybraných západoevropských etnografických expozicích / Contemporary Approaches to Presenting Collections in the Selected West-European Ethnographic Expositions

Stránky 47-58
Citace ŠTĚPÁNOVÁ, Kateřina. Současné přístupy k vystavování sbírek ve vybraných západoevropských etnografických expozicích / Contemporary Approaches to Presenting Collections in the Selected West-European Ethnographic Expositions. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50(2), 47-58. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-2/soucasne-pristupy-k-vystavovani-sbirek-ve-vybranych-zapadoevropskych-etnografickych-expozicich-contemporary-approaches-to-presenting-collections-in-the-selected-west-european-ethnographic-expositions
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím