Kritické teorie muzea – podnět k reflexi / Critical Museum Theories – Stimulus for Reflection

Stránky 26-38
Citace ŠOBÁŇOVÁ, Petra . Kritické teorie muzea – podnět k reflexi / Critical Museum Theories – Stimulus for Reflection. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50(2), 26-38. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-2/kriticke-teorie-muzea-podnet-k-reflexi-critical-museum-theories-stimulus-for-reflection
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím