Standardy v prezentaci digitalizovaných sbírek / Standards in the Presentation of Digitized Museums Collections

Stránky 59-63
Citace MIKEŠOVÁ, Veronika. Standardy v prezentaci digitalizovaných sbírek / Standards in the Presentation of Digitized Museums Collections. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50(2), 59-63. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-2/standardy-v-prezentaci-digitalizovanych-sbirek-standards-in-the-presentation-of-digitized-museums-collections
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím