Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 50 let od svého založení / Museum: Museum and Regional Studies 50 Years from its Foundation

Stránky 64-66
Citace DOUŠA, Pavel a MACKOVÁ, Tereza. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 50 let od svého založení / Museum: Museum and Regional Studies 50 Years from its Foundation. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50(2), 64-66. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-2/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace-50-let-od-sveho-zalozeni-museum-museum-and-regional-studies-50-years-from-its-foundation
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím