Prezentace oděvní sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze / The Fashion Collection of The Museum of Decorative Arts in Prague and its Presentation

Stránky 38-46
Citace HLAVÁČKOVÁ, Konstantina. Prezentace oděvní sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze / The Fashion Collection of The Museum of Decorative Arts in Prague and its Presentation. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50(1), 38-46. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-1/prezentace-odevni-sbirky-umeleckoprumysloveho-musea-v-praze-the-fashion-collection-of-the-museum-of-decorative-arts-in-prague-and-its-presentation
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím