Trendy evropského muzejnictví / Some Trends in the European Museum Landscape

Stránky 32-37
Citace VOS, Wim de. Trendy evropského muzejnictví / Some Trends in the European Museum Landscape. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50(1), 32-37. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-1/trendy-evropskeho-muzejnictvi-some-trends-in-the-european-museum-landscape
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím