Přístupnost webových stránek / Web Accessibility

Stránky 47-50
Citace PERGLOVÁ, Kateřina. Přístupnost webových stránek / Web Accessibility . Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50(1), 47-50. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-1/pristupnost-webovych-stranek-web-accessibility
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím