Tajemství muzea - pedagogický konstruktivismus a postupy programu RWCT v muzejně-pedagogické praxi určené žákům základních škol / The Secret of the Museum - pedagogical Constructivism and Methods of the Program RWCT int the museum pedagogical Practice for

Pages 24-29
Museum: Museum and Regional Studies | 2011/49/2Share on Social Networks
Rozumím