Vývoj českého cirkusu od nejstarších dob do 50. let 20. století a jeho dokumentace ve sbírce Národního muzea / Development of the Czech Circus form the oldest Times to the 1950s

Stránky 49-64
Citace JORDAN, Hanuš. Vývoj českého cirkusu od nejstarších dob do 50. let 20. století a jeho dokumentace ve sbírce Národního muzea / Development of the Czech Circus form the oldest Times to the 1950s. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2011, 49(2), 49-64. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/49-2/vyvoj-ceskeho-cirkusu-od-nejstarsich-dob-do-50-let-20-stoleti-a-jeho-dokumentace-ve-sbirce-narodniho-muzea-development-of-the-czech-circus-form-the-oldest-times-to-the-1950s
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2011/49/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím