Reflexe konference Museums and Restitution. / Conference Museums and Restitution.

Stránky 58-60
Citace MAREŠOVÁ, Žaneta. Reflexe konference Museums and Restitution. / Conference Museums and Restitution. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2011, 49(1), 58-60. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/49-1/reflexe-konference-museums-and-restitution-conference-museums-and-restitution
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2011/49/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím