Recenze / review: Simon, Nina: The Participatory Museum.

Stránky 61-64
Citace RUTAR, Václav. Recenze / review: Simon, Nina: The Participatory Museum. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2011, 49(1), 61-64. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/49-1/recenze-review-simon-nina-the-participatory-museum
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2011/49/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím