Udělej si sám. Výstava Regionálního muzea a galerie v Jičíně. / Do It Yourself. Exhibition in Regional Museum and Gallery in Jičín.

Stránky 56-57
Citace DOLÁK, Jan. Udělej si sám. Výstava Regionálního muzea a galerie v Jičíně. / Do It Yourself. Exhibition in Regional Museum and Gallery in Jičín. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2011, 49(1), 56-57. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/49-1/udelej-si-sam-vystava-regionalniho-muzea-a-galerie-v-jicine-do-it-yourself-exhibition-in-regional-museum-and-gallery-in-jicin
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2011/49/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím