Pamětní kniha obecní v dvacetiletí obnovené svobody a samosprávy. / Municipal chronicles during the twenty years of restored freedom and self-administration.

Stránky 38-52
Citace ŠIKULA, Martin. Pamětní kniha obecní v dvacetiletí obnovené svobody a samosprávy. / Municipal chronicles during the twenty years of restored freedom and self-administration. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2010, 48(2), 38-52. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/48-2/pametni-kniha-obecni-v-dvacetileti-obnovene-svobody-a-samospravy-municipal-chronicles-during-the-twenty-years-of-restored-freedom-and-self-administration
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2010/48/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím