A. V. Lebeda ve sbírkových fondech Národního muzea a v expozici Ostravského muzea. / A. V. Lebeda in the collections of the National Museum and in an exhibition of Ostrava´s Museum.

Stránky 30-37
Citace ŠNAJDROVÁ, Evženie. A. V. Lebeda ve sbírkových fondech Národního muzea a v expozici Ostravského muzea. / A. V. Lebeda in the collections of the National Museum and in an exhibition of Ostrava´s Museum. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2010, 48(2), 30-37. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/48-2/a-v-lebeda-ve-sbirkovych-fondech-narodniho-muzea-a-v-expozici-ostravskeho-muzea-a-v-lebeda-in-the-collections-of-the-national-museum-and-in-an-exhibition-of-ostravas-museum
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2010/48/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím