Miscelanea - příspěvková versus firemní muzea. / Miscellaneous - state-funded organisations versus private museums.

Stránky 53-58
Citace KAILOVÁ, Barbora. Miscelanea - příspěvková versus firemní muzea. / Miscellaneous - state-funded organisations versus private museums. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2010, 48(2), 53-58. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/48-2/miscelanea-prispevkova-versus-firemni-muzea-miscellaneous-state-funded-organisations-versus-private-museums
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2010/48/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím