Ochrana slovenského pamiatkového fondu v čase existencie tzv. slovenského štátu. / Slovak heritage preservation during so called first Slovak Republic.

Stránky 19-29
Citace PALÁRIK, Miroslav. Ochrana slovenského pamiatkového fondu v čase existencie tzv. slovenského štátu. / Slovak heritage preservation during so called first Slovak Republic. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2010, 48(2), 19-29. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/48-2/ochrana-slovenskeho-pamiatkoveho-fondu-v-case-existencie-tzv-slovenskeho-statu-slovak-heritage-preservation-during-so-called-first-slovak-republic
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2010/48/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím