Monitorování vlivu světla na sbírkové předměty v expozicích - \"světelný životopis\". / Monitoring of light effect on exhibits - \"curriculum lucis\".

Stránky 10-18
Citace OHLÍDALOVÁ, Martina a VÁVROVÁ, Petra . Monitorování vlivu světla na sbírkové předměty v expozicích - \"světelný životopis\". / Monitoring of light effect on exhibits - \"curriculum lucis\". Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2010, 48(2), 10-18. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/48-2/monitorovani-vlivu-svetla-na-sbirkove-predmety-v-expozicich-svetelny-zivotopis-monitoring-of-light-effect-on-exhibits-curriculum-lucis
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2010/48/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím