K 105. výročí narození Jiřího Neustupného: Neznámé dopisy z archivu Státní Ermitáže. / The 105th anniversary of Jiří Neustupný: Unknown letters from the Hermitage archives.

Stránky 3-9
Citace ANANJEV, Vitalij. K 105. výročí narození Jiřího Neustupného: Neznámé dopisy z archivu Státní Ermitáže. / The 105th anniversary of Jiří Neustupný: Unknown letters from the Hermitage archives. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2010, 48(2), 3-9. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/48-2/k-105-vyroci-narozeni-jiriho-neustupneho-nezname-dopisy-z-archivu-statni-ermitaze-the-105th-anniversary-of-jiri-neustupny-unknown-letters-from-the-hermitage-archives
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2010/48/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím