Skrytý potenciál housemuzeí (příklady ze Spojených států). / Hidden potential of Hausmuseum (an example from the United States).

Stránky 50-55
Citace MATĚJKOVÁ, Lucie. Skrytý potenciál housemuzeí (příklady ze Spojených států). / Hidden potential of Hausmuseum (an example from the United States). Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2010, 48(1), 50-55. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/48-1/skryty-potencial-housemuzei-priklady-ze-spojenych-statu-hidden-potential-of-hausmuseum-an-example-from-the-united-states
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2010/48/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím