\"Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň\". / \"Ivan Medek, Voice of America, Vienna\".

Stránky 56-61
Citace HANÁKOVÁ, Jitka. \"Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň\". / \"Ivan Medek, Voice of America, Vienna\". Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2010, 48(1), 56-61. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/48-1/ivan-medek-hlas-ameriky-viden-ivan-medek-voice-of-america-vienna
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2010/48/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím