Maškarní bál stylů - architektura historismu ve fondech zámeckých knihoven. / Masquerade of styles - Architecture of Historicism in the Funds of Chateau Libraries.

Stránky 40-49
Citace ANTONÍN, Luboš . Maškarní bál stylů - architektura historismu ve fondech zámeckých knihoven. / Masquerade of styles - Architecture of Historicism in the Funds of Chateau Libraries. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2010, 48(1), 40-49. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/48-1/maskarni-bal-stylu-architektura-historismu-ve-fondech-zameckych-knihoven-masquerade-of-styles-architecture-of-historicism-in-the-funds-of-chateau-libraries
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2010/48/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím